Browsing Tag

notion

संशोधनासाठी सातत्य व इच्छाशक्ती महत्वाची- डॉ.गुल्शन रेलहान

जळगाव : संशोधन करताना प्राथमिकता जाणून घेणे अत्यंत महात्वाचे आहे. एका संशोधकाने संशोधन करतांना मुळापर्यंत जाऊन शोध…

संशोधनासाठी सातत्य व इच्छाशक्ती महत्वाची- डॉ.गुल्शन रेलहान

जळगाव : संशोधन करताना प्राथमिकता जाणून घेणे अत्यंत महात्वाचे आहे. एका संशोधकाने संशोधन करतांना मुळापर्यंत जाऊन शोध…