भुसावळ शहरामध्ये आय पी एल सट्टेबाज जोमाने सुरु

भुसावळ प्रतिनिधी

भुसावळ शहरामध्ये आय पी एल सट्टेबाज जोमाने सुरु आज सेमी फायनल मंबई टु गुजरात सुरु आहे भुसावल मध्ये लाखो रुपयांचा, सट्टा सुरु आहे या कडे नुतन डीवायएसपी कृष्णात पिवळे लक्ष देऊन पडतील काय ?