Browsing Category

राजकीय

कुर्‍हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचनच्या तृतीय योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

मुक्ताईनगर : कुर्‍हा-वढोदा ईस्लामपूर सिंचन योजनेच्या (2226.53 कोटी रुपयांच्या) तृतीय सुधारीत मान्यता मंगळवार, 13…