Private Advt

मुक्ताईनगरसह बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील विविध विकास कामांसाठी 10 कोटींचा निधी मंजूर

आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश : रस्ते, गटारींसह मल्टीपर्पज हॉलची होणार कामे

मुक्ताईनगर : आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रयत्नाने मुक्ताईनगरसह बोदवड नगरपंचायत हद्दीत विकास कामांसाठी सुमारे 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याने नगरसेवक व नागरीकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुक्ताईनगर व बोदवडमधील विविध प्रभागात विकासकामे करण्यासाठी निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार नव्याने स्थापन केलेल्या नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य योजनेंतर्गत 11 मे 2022 च्या शासन निर्णयानुसार मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत विविध विकासकामे करण्यासाठी आठ कोटी 50 लक्ष रुपये आणि बोदवड नगरपंचायत हद्दीत विविध विकासकामे करण्यासाठी एक कोटी 50 लक्ष रुपये असा एकूण 10 कोटी रूपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे

मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत या कामांना मंजुरी
मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीतील प्रवर्तन चौक ते जुने बस स्थानकापर्यंत दुभाजकासह रस्ता डांबरीकरण करणे व जुने बस स्थानक ते श्री स्वामी समर्थ केंद्रापर्यंत व राज डेअरी ते जुने मुक्ताई मंदिराजवळील पुलापर्यंत व पुढील रस्ता दुभाजकासह रस्ता काँक्रिटीकरण करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीतील बुर्‍हाणपूर रोडवरील स्मशानभूमीजवळ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक एकमध्ये कैलास दैवते सुभाष खुळे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये प्रमोद माळी यांच्या दुकानापासून ते नदी काठापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये शेख बलदार ते शेख लूकमान हाजी यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक चारमध्ये नासीर खान रमजान खान शहा यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक सहामध्ये भुसावळ नाका ते संजय सुरवाडे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक सातमध्ये गुरु पुष्प प्लायवूड ते सुभाष बॉम्बे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक पंधरा मध्ये बाळू पाटील ते सागर मुंडके यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक 17 मध्ये लक्ष्मण जुमळे ते निवृत्ती कपडे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीतील विविध प्रवेशद्वाराचे सुशोभीकरण करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीतील वायकोळे यांचा दवाखाना ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहापर्यंत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक पंधरा मध्ये मल्टीपर्पज हॉल बांधकाम करणे, मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीतील आयसीआयसीआय मुकेश वानखेडे यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे.

बोदवड नगरपंचायत हद्दीत करावयाची विकासकामे
बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक एकमधील सरस्वती नगरमध्ये रेस्ट हाऊस ते सोपान सावकारे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक सहामधील रेणुका देवी मंदिराची दुरुस्ती व सुशोभीकरण करणे, बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 9 मधील विविध ठिकाणी आरसीसी गटार बांधकाम करणे, बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 11 मधील विविध ठिकाणी आरसीसी गटार बांधकाम करणे, बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये जावेद कुरेशी यांच्या घरापासून ते राजू मराठे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, वडनगर पंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 13 मधील शकील बागवान ते मौसम पठाण यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे, बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय वसतिगृहासमोर आरसीसी गटार बांधकाम करणे, बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये विविध ठिकाणी आरसीसी गटार बांधकाम करणे, बोदवड नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 17 मध्ये राजू साठे यांच्या घरापासून ते राजू सूर्यवंशी यांच्या घरापर्यंत आरसीसी गटार बांधकाम करणे.