Private Advt

जिल्ह्यात 47 हजार 801 मतदार वाढले

34 लाख 81 हजार 173 एकूण मतदार ; अंतीम मतदारांची संख्या जाहीर

जळगाव – जिल्ह्यातील 11 मतदारसंघामधील अंतीम मतदारांची संख्या आज जाहीर करण्यात आली. यात जिल्ह्यात तब्बल 47 हजार 801 मतदारांची भर पडली आहे. जिल्ह्याची एकूण मतदारसंख्या 34 लाख 81 हजार 173 इतकी झाली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात मतदार यादी पुर्नरिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला होता. त्यानुसार दि. 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी स्त्री, पुरूष आणि इतर अशी मतदारांची संख्या जाहीर करण्यात आली होती. यानंतर जिल्हा प्रशासनातर्फे नविन मतदार नोंदणीची मोहिम घेण्यात आली. या मोहिमेला नव मतदारांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. त्यामुळे जिल्ह्यातील मतदार संख्येत 47 हजार 801 नव मतदारांची भर पडली आहे. यात पुरूष 24 हजार 345, स्त्री 23 हजार 445 आणि इतर 11 मतदारांचा समावेश आहे. जिल्ह्याची एकूण मतदारसंख्या 34 लाख 81 हजार 173 इतकी झाली आहे.

मतदारसंघनिहाय असे आहेत मतदार (अंतीम)
मतदारसंघ                   पुरूष                                स्त्री                                      इतर
चोपडा –                     163600                         154762                                   04
रावेर                            153280                       142881                                    00
भुसावळ                       162654                      149094                                        27
जळगाव शहर               202459                       182795                                      22
जळगाव ग्रामीण             162929                       149934                                      02
अमळनेर                         154636                       143910                                     04
एरंडोल                          146650                        136959                                     02
चाळीसगाव                    191292                       170172                                        24
पाचोरा                          164248                        151074                                        02
जामनेर                         161858                          148380                                      06
मुक्ताईनगर                    148758                          138754                                       01
एकुण                               1812364                    1668715                                        94