Private Advt

मोहराळे फाट्याजवळ तीन लाखांचे मद्यार्क पकडले

भुसावळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची धडक कारवाई

भुसावळ : राज्य उत्पादन शुल्कच्या भुसावळ विभागाने मोहराळा फाट्याजवळ सापळा रचुन 3 लाख 13 हजार रुपयांचे मद्यार्क जप्त केले. याप्रकरणी वाहन चालक योगेश संजय पाटील (रा.पाडळसा, ता.यावल) यास गोपनीय माहितीवरून अटक करण्यात आली.

गोपनीय माहितीवरून कारवाई
यावल-चोपडा रस्त्यावर मद्यार्काची तस्करी होत असल्याची गोपनीय माहिती राज्य उत्पादन शुल्कच्या भुसावळ विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार प्रभारी निरीक्षक सी. एच. पाटील, जयराम जाखेरे, के. एन. बुवा, सत्यविजय ठेंगडे, आनंद पाटील, मधुकार वाघ, जी. एस. पाटील, विठ्ठल हटकर, यशोधर जोशी, भुषण वाणी, अजय गावंडे, विपुल राजपूत, मुकेश पाटील यांनी मोहराळा फाटा येथे सापळा रचला. सर्व वाहनांची तपासणी सुरू केली. यावेळी (एम.एच.18 ए.ए. 6048) क्रमांकाच्या मालवाहु वाहनातून सहा ड्रम भरुन मद्यार्क वाहुन नेत असल्याचे आढळुन आले. तपासणी केली असता ड्रममध्ये मद्यार्क असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार वाहन चालक योगेश संजय पाटील (रा. पाडळसा, ता.यावल) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.