मराठवाडा – विदर्भासाठी कृषीपंप जोडणीला २०० कोटींची मंजुरी

0

मुंबई : मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रलंबित कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्यासाठी कंत्राटदारांना साधन सामुग्री खरेदी व उभारणीच्या कमासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता लक्षात घेवून 499 कोटींपैकी 200 कोटी रूपयांना सभागृहाने मंजुरी दिली आहे.विधानसभेत ऊर्जा विभागाच्या २२९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्या आज मंजूर करण्यात आल्या. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान सभेत या मागण्या मांडून त्या मंजूर करण्याची सभागृहाला विनंती केली.

महावितरण कंपनीने सन 2018-19 साठी 11336 कोटींची मागणी सादर केली होती. सन 2018-19 साठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 4941 कोटींची मागणी मंजूर केली. तसेच महानिर्मितीच्या कोराडी प्रकल्पातील संच क्रमांक 6 साठी सन 2018-19 करिता 30 कोटींची तरतूद करण्यात आली. यापैकी जागतिक बैंकेकडून महानिर्मितीला परस्पर 14.14 कोटी कर्ज प्राप्त झाले. या रकमेच्या समायोजनासाठी 69 कोटीची पुरवणीमागणी मंजूर करण्यात आली.

Copy