पालिकेच्या तिजोरीत 302 कोटीचा महसूल

0

नऊ महिन्यातील मालमत्ता कर

पिंपरी : चालू आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यात मालमत्ता करातून 302.78 कोटी रुपयांचा महसूल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कोषागरात जमा झाला आहे. 22 नोव्हेंबर 2018 अखेर दोन लाख 45 हजार 650 मिळकतधारकांनी कराचा भरणा केला असून त्यामध्ये सर्वाधिक एक लाख 23 हजार 54 मिळकत धारकांनी 151. 28 कोटी रुपयांचा कर ऑनलाईन पद्धतीने भरला आहे. याबाबतची माहिती अतिरिक्त आयुक्त व कर संकलन विभागाचे प्रमुख दिलीप गावडे यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सव्वा चार लाखांच्या आसपास मिळकती आहेत. या मिळकतींना महापालिकेतर्फे कर आकारणी केली जाते. मिळकत भरण्यासाठी पालिकेने 16 ठिकाणी सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. निगडी, आकुर्डी, चिंचवड, थेरगाव, सांगवी, पिंपरी वाघेरे, पिंपरीनगर, पालिका भवन, फुगेवाडी, भोसरी, च-होली, मोशी, चिखली, तळवडे, किवळे आणि दिघी बोपखेल या ठिकाणी मिळकत कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

Copy