Private Advt

जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाचे 270 रूग्ण

जळगाव जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढत असून गेल्या 24 तासात जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाचे 270 रुग्ण आढळून आले आहेत.

ज्यापैकी जळगाव शहरात ६६ जळगाव ग्रामीण मध्ये २ भुसावळ येथे १३७ चोपडा येथे आठ पाचोरा येथे १० धरणगाव येथे ३ यावल येथे २ एरंडोल येथे ३ जामनेर येथे २ रावेर येथे ४ पारोळा येथे १ चाळीसगाव येथे 13 मुक्ताईनगर येथे 14 इतर जिल्ह्यातील चार असे गौरवाचे 270 रुग्ण आढळून आले आहेत.